IPN Rz 102/24

IPN Rz 102/24

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 102/24
Opis zawartości
Tytuł

Materiały NSZZ "Solidarność".

Opis

Są to: propozycje programowe, projekt programu NSZZ "Solidarność" Regionu Rzeszowskiego, uchwały i wnioski podjęte na Walnym Zebraniu Delegatów.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba kart
13