IPN Rz 162/68

IPN Rz 162/68

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 162/68
Opis zawartości
Tytuł

Założenia do ustawy o związkach zawodowych, instrukcje, uchwały, komunikaty, rezolucje NSZZ "Solidarność" w Rzeszowie

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Broszura, Ulotki

Liczba tomów
1
Liczba kart
32