IPN Po 1213/14

IPN Po 1213/14

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Po 1213/14
Opis zawartości
Tytuł

Odpis skrócony aktu urodzenia (kserokopia) - Antoni Grobecki.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1999
Data końcowa
1999
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
2
Miejsce przechowywania