IPN Po 1224/1

IPN Po 1224/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Po 1224/1
Opis zawartości
Tytuł

Pismo odmawiające zwolnienia z pracy przymusowej w zakładach Heinkel niepełnosprawnej Ireny Florek (niemiecki oryginał pisma i polskie tłumaczenie).

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1943
Data końcowa
1943
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
2
Miejsce przechowywania