IPN Rz 189/33

IPN Rz 189/33

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 189/33
Opis zawartości
Tytuł

Korespondencja z Centralnym Zarządem Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie przekazania akt więźniów do komend wojewódzkich MO.

Opis

Wykaz akt osobowych więźniów skazanych na karę śmierci, protokół zdawczo-odbiorczy akt osobowych przekazanych do KWMO w Rzeszowie Wydz. "C"

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1970
Data końcowa
1970
Posteriora
1992
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
62