IPN Ka 248/72

IPN Ka 248/72

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ka 248/72
Dawna sygnatura
001/96/72
Sygnatura wytwórcy
027/80
Opis zawartości
Tytuł

Sprawozdania roczne i kwartalne dot. działalności WSG w Katowicach za okres od stycznia 1979 r. do września 1980 r.; wydawnictwo Izby Wojskowej Sądu Najwyższego w Warszawie z 1980 r. pt. "Sprawozdanie z działalności sądów wojskowych"; protokół z wizytacji przeprowadzonej w WSG w Katowicach

Opis

Teczka zawiera m.in. zestawienia statystyczne; analizy spraw prowadzonych przez WSG w Katowicach; analizy stanu przestępczości w jednostkach objętych nadzorem WSG w Katowicach; ocenę działalności sądów honorowych i koleżeńskich działających w jednostkach objętych nadzorem WSG w Katowicach

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1980
Data końcowa
1980
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba kart
136