IPN Ka 248/75

IPN Ka 248/75

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ka 248/75
Dawna sygnatura
001/96/75
Sygnatura wytwórcy
07/81
Opis zawartości
Tytuł

Korespondencja WSG w Katowicach dot. spraw personalnych

Opis

Teczka zawiera m.in wytyczne i informacje MON i Szefa Sztabu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu dot. spraw personalnych; "Biuletyn Personalny" (od listopada 1980 r. do października 1981 r.) - wydawnictwa Izby Wojskowej Sądu Najwyższego w Warszawie; Zarządzenie Głównego Kwatermistrza WP nr 45 z 30-12-1980 r. w sprawie realizacji wniosków i postulatów pracowników wojska; meldunki o stanie bojowym WSG w Katowicach; wyciągi z rozkazów personalnych MON dot. oficerów WSG w Katowicach

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1980
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba kart
88