IPN Rz 711/13

IPN Rz 711/13

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 711/13
Opis zawartości
Tytuł

NSZZ „Solidarność” – dokumenty

Opis

W teczce m.in: Uchwała KKP NSZZ „S” w Gdańsku z 7-01-1981 r. dot. wolnych sobót i niedziel oraz oświadczenie KKP NSZZ „S” z 7-01-1981 r. dot. ataków propagandowych na niektórych działaczy NSZZ „Solidarność”; Uchwała i oświadczenie KKP NSZZ „S” z 20-01-1981 r. dot. realizacji porozumień postrajkowych i w sprawie wolnych sobót; Informacja Sekretariatu KKP NSZZ „S” z 18-03-1981 r. o finansowaniu pobytu w sanatoriach (2 egz.); Apel przedstawicieli komisji zakładowych NSZZ „S” stacji sanitarno-epidemiologicznych zebranych na naradzie w dniach od 7 do 8-05-1981 r.; Komunikat nr 7 Sieci Organizacji Zakładowych NSZZ „S” wiodących zakładów pracy z 25-06-1981 r.; Plakat Komitetu Strajkowego NSZZ „S” przy PLL LOT informujący o strajku 24-07-1981 r.; Uchwały KKP NSZZ „S” z 24-07-1981 r. w sprawie projektu ustawy o cenzurze i w sprawie projektu ustawy o związkach zawodowych; Komunikat z 1 i 2 części obrad KKP w Gdańsku [10 i 11-08-1981 r.] – 6 egz.; Opinia sporządzona dla Komisji KKP NSZZ „S” ds. Żywności 14 i 15-09-1981 r. w Bydgoszczy; Nie przyjmujemy scenariusza prowokacji, tekst Janusza Onyszkiewicza, rzecznika prasowego KKP z 16-09-1981 r.; Uchwała I KZD NSZZ „S” z 30-09-1981 r. w sprawie stosowania walki psychologicznej z narodem; Informacja Komitetu Głównego „Banku Leków” NSZZ „S” z listopada 1981 r.; Informacja o Banku Leków „NA RATUNEK”, brak daty.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
57