IPN BU 1643/10

IPN BU 1643/10

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 1643/10
Sygnatura wytwórcy
35/469
Opis zawartości
Tytuł

Telegramy przesyłane z Komend Wojewódzkich Policji (cały kraj) do Komendy Głównej Policji w okresie 21-05- 31-05-1990 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1990
Data końcowa
1990
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania