IPN Rz 69/3

IPN Rz 69/3

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 69/3
Opis zawartości
Tytuł

Wykazy sprawozdawcze orzeczeń Komisji Specjalnej otrzymanych do likwidacji oraz sprawozdania likwidacyjne przedmiotów, co do których Komisja Specjalna orzekła przepadek na rzecz skarbu państwa za rok 1950

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1950
Data końcowa
1950
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1