IPN Po 913/2

IPN Po 913/2

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Po 913/2
Opis zawartości
Tytuł

Znaczki, przypinki dot.: I Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność", Gdańsk 1981 r., Poznańskiego Czerwca 1956 r., ks. Jerzego Popiełuszki.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1989
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Znaczek, Przypinka

Liczba tomów
11
Miejsce przechowywania