IPN Po 984/1

IPN Po 984/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Po 984/1
Opis zawartości
Tytuł

Wspomnienia Kazimierza Paryska dot. II wojny światowej (informacje dot. wybuchu II wojny światowej w miejscowościach Sośnica/Wieluń/Uniejów). Maszynopis, kserokopie fotografii i wycinki prasowe.

Daty wytworzenia dokumentów
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa, Wycinki z prasy

Liczba tomów
1
Liczba stron
47
Miejsce przechowywania