IPN Ka 301/1 t. 5

IPN Ka 301/1 t. 5

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN Ka 301/1 t. 5
File description
Title

Księga Gusen, tom 5

Abstract

Księga opracowana przez Komitet Redakcyjny Klubu Mauthausen-Gusen przy ZBoWiD w Katowicach; zawiera wstęp, erratę do tomów 2 i 4, charakterystyki i fotografie byłych więźniów obozu zamieszkałych na terenie kraju, indeks nazwisk więźniów obozu oraz członków załogi obozowej, które występują w ww. charakterystykach, skorowidz alfabetyczny zawierający nazwiska Polaków zamordowanych w obozie w latach 1940-1943 (litery A-B), a także wykaz publikacji i opracowań-wspomnień poświęconych KL Mauthausen-Gusen i innym nazistowskim obozom. Errata do tomu 5 w tomie 6

Dates
Starting date
1964
Closing date
1964
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa, Fotografia pozytyw

Number of volumes
1
Number of pages
135