IPN Ka 301/2 t. 6

IPN Ka 301/2 t. 6

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN Ka 301/2 t. 6
File description
Title

Księga Mauthausen-Gusen, tom 18

Abstract

Księga opracowana przez Komitet Redakcyjny Klubu Mauthausen-Gusen przy ZBoWiD w Katowicach; zawiera wstęp, erratę do tomu 17, charakterystyki i fotografie byłych więźniów obozu zamieszkałych na terenie kraju, indeks nazwisk więźniów obozu oraz członków załogi obozowej, które występują w ww. charakterystykach, skorowidz alfabetyczny zawierający nazwiska Polaków zamordowanych w obozie w 1944 r. (litery D-P), a także wykaz publikacji i opracowań-wspomnień poświęconych KL Mauthausen-Gusen i innym nazistowskim obozom. Errata do tomu 18 w tomie 19

Dates
Starting date
1969
Closing date
1969
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa, Fotografia pozytyw

Number of volumes
1
Number of pages
151