IPN Bi 39/25

IPN Bi 39/25

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Bi 39/25
Opis zawartości
Tytuł

Skorowidz alfabetyczny do Rejestru "A" spraw o wykroczenia rozpatrywanych w I instancji przez Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Suwałk w 1989 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1989
Data końcowa
1989
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba kart
40