IPN Bi 39/14

IPN Bi 39/14

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Bi 39/14
Opis zawartości
Tytuł

Rejestr "A" spraw o wykroczenia rozpatrywanych w I instancji przez Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Suwałk w latach 1987-1988, nr od 2461/87 do 2700/87 oraz od 1/88 do 245/88

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1987
Data końcowa
1988
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba kart
100