IPN Rz 435/39

IPN Rz 435/39

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 435/39
Opis zawartości
Tytuł

Janusz Zabłocki, Kawałki pociętego sztandaru. Nieznane karty z dziejów "Szarych Szeregów". Warszawa 1992.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1992
Data końcowa
1992
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
92