IPN Rz 102/11

IPN Rz 102/11

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 102/11
Opis zawartości
Tytuł

Z Dołu, dwutygodnik publicystyczny "Solidarności“ Rzeszowszczyzny.

Opis

Numery: 1, 2, 4/5 z roku 1981.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba kart
28