IPN Rz 162/63

IPN Rz 162/63

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 162/63
Opis zawartości
Tytuł

Serwis Informacyjny NSZZ "Solidarność" Bydgoszcz

Opis

Nr 23, 30-03-1981 r., nr 24, 31-03-1981 r., nr 25, 06-04-1981 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
42