IPN Rz 102/2

IPN Rz 102/2

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 102/2
Opis zawartości
Tytuł

Opozycyjne biuletyny małopolskie.

Opis

Są to: Po prostu bis. Niezależne pismo studenckie, nr 2, 4, Kraków 1980-1981 r.; Od nowa. Niezależne pismo studenckie, nr 9/02/81, Kraków 14-04-1981 r.; Spis. Systematyczny przegląd informacji studenckich, pismo NZS UJ, nr 5, 8, rok 1981; Obserwator wojenny. Pismo MKS Nowa Huta, nr 14, 15, 18, rok 1983; Krakus, nr 17, 09-03-1983 r.; Niepodległość. Biuletyn Informacyjny KPN, Obszar II - Południe, nr 2, 4, Kraków 1983; Biuletyn Małopolski, Serwis Informacyjny Regionalnej Komisji Wykonawczej "Solidarność" Małopolska, nr 17, 03-09-1982 r.; Aktualności, Biuletyn Informacyjny Regionalnej Komisji Wykonawczej, nr 34, 35, 37, Kraków 1982; Hutnik. Pismo członków NSZZ "Solidarność" HiL, nr 22, 26, 30, 39, 3, 5, 9 z lat 1982-1983; Montinowiec. Porozumienie Prasowe "Solidarność Zwycięży", nr 40, 44, 46, 47, Nowa Huta 1983; Zomorządność, NSZZ "Solidarność" - Koło Oporu Społecznego, Region Małopolska, nr 41, 46, 47/48, 50, Kraków 1983.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1980
Data końcowa
1983
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba kart
101