IPN Ld 116/1

IPN Ld 116/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ld 116/1
Sygnatura wytwórcy
1516/82
Opis zawartości
Tytuł

Akta sprawy o wykroczenie przeciwko: Ozimek Waldemar Konrad, imię ojca: Ryszard, data urodzenia: 18-10-1960, fotograf Politechniki Łódzkiej, obwiniony o fotografowanie i uczestnictwo w nielegalnej akcji protestacyjnej przy zbiegu ulic Tuwima i Sienkiewicza w Łodzi w dniu 31 sierpnia 1982 r., tj. o wykroczenia z art. 50 ust. 1 i 6 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym i art. 50 kw

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1982
Data końcowa
1982
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania