IPN Gd 1262/1

IPN Gd 1262/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1262/1
Opis zawartości
Tytuł

Kaseta magnetofonowa z nagraniami rozmów stanowiska kierowania MO w Gdańsku w dniu 16-12-1981 r. oraz fragmentem piosenki kabaretowej „Nikogo tak mi nie żal, jak funkcjonariuszy” w wykonaniu Piotr Fronczewski

Opis

Strona A: 1. Rozmowy stanowiska kierowania MO w Gdańsku, dyspozycje dla jednostek MO, dystrybucja środków chemicznych, użycie gaśnic pianowych, dyspozycje dla helikoptera w celu rozproszenia demonstracji, informacje o zmianie tras tramwajów z Gdańska-Oliwy, rozmowy o użyciu odwodów, meldunki z helikoptera o sytuacji na ulicach Gdańska, pilotowaniu pododdziałów wojskowych zbliżających się do Gdańska w rejonie rafinerii, przegrupowaniu czołgów z Oruni pod Dworzec Główny, przesyłaniu środków chemicznych i nabojów do rakietnic, użyciu butelek z benzyną przez demonstrantów, starciach w rejonie Węzła Piastowskiego i Błędnika, polecenie wycofania sił MO z rejonu Dworca Głównego, informacje o użyciu butelek z benzyną przez demonstrantów, instrukcje dot. dyslokacji oddziałów MO w celu rozproszenia demonstracji po wejściu do akcji czołgów, informacje o kompanii MO w okolicach Filharmonii, o przemieszczaniu się ludzi do Wrzeszcza, polecenia ewentualnego użycia armatki wodnej do rozproszenia tłumu na Trakcie Konnym, informacje o sytuacji na Placu Zebrań Ludowych, 16-12-1981 r.; Strona B: 2. Rozmowy stanowiska kierowania MO w Gdańsku, rozmowy dot. wydania żywności dla oddziałów MO, polecenie przewiezienia reflektora na teren stoczni i oddania go do dyspozycji wojska, prośba o przysłanie karetki do rodzącej kobiety na ul. Robotniczej i do dziecka na ul. Korzeniowskiego, polecenia wykonania przejazdu przez śródmieście Gdańska w celu zorientowania się w sytuacji, prośba o dyspozycje dla oddziałów MO zgrupowanych w stołówce stoczni, polecenie utrzymania blokad przez ZOMO, informacje o rannych funkcjonariuszach, o płonących beczkach przed hotelem „Monopol”, podanie informacji o stratach oddziałów MO, prośba o instrukcje w sprawie rozsypanej dokumentacji NSZZ „Solidarność”, prośba o sprawdzenie upoważnienia dla Andrzej Rosiński, stanowcza instrukcja dot. wyprowadzania do więźniarek osób zatrzymanych w stoczni, żądanie przysłania funkcjonariuszy z bronią długą do konwoju, informacja o wysłaniu większej ilości kajdanek, 16-12-1981 r.; 3. Fragment piosenki kabaretowej „Nikogo tak mi nie żal, jak funkcjonariuszy” w wykonaniu Piotr Fronczewski

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Kaseta magnetofonowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania