IPN BU 4028/17

IPN BU 4028/17

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 4028/17
Opis zawartości
Tytuł

Zarządzenie z dnia 19-02-1942 r. Komisarza Rzeszy do spraw Umacniania Niemczyzny dotyczące zniemczenia polskich dzieci (odpis).

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1942
Data końcowa
1942
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
4
Miejsce przechowywania