IPN Gd 962/2

IPN Gd 962/2

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 962/2
Opis zawartości
Tytuł

Czasopismo bezdebitowe NSZZ „Solidarność” Pomorza Środkowego Koszalin-Słupsk: OKO, nr 28 z dnia 10-12-1988 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1988
Data końcowa
1988
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
4
Miejsce przechowywania