IPN Gd 962/6

IPN Gd 962/6

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 962/6
Opis zawartości
Tytuł

Katolik. Tygodnik Społeczno-Kulturalny Stowarzyszenia PAX, nr 23 z dnia 08-07-1984 r. (artykuły: Czesław Ryszka, Prawda o śmieci Ottona Schimka, Leopold Kurek, Lęk przed obrazem)

Opis

egzemplarz zdekompletowany (s. 5-6)

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1984
Data końcowa
1984
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
2
Miejsce przechowywania