IPN Gd 976/19

IPN Gd 976/19

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 976/19
Opis zawartości
Tytuł

Apel Ruchu Młodej Polski z grudnia 1979 r. skierowany do stoczniowców, mieszkańców Trójmiasta i Polaków o godne uczczenie rocznicy Grudnia 1970 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1979
Data końcowa
1979
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
1
Miejsce przechowywania