IPN Ka 444/1

IPN Ka 444/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ka 444/1
Opis zawartości
Tytuł

Materiały i dokumenty dot. Sieci Wiodących Zakładów Pracy zorganizowanej przez Tajną Komisję Zakładową w Zakładach Mechanicznych Ursus

Opis

Teczka zawiera m.in. komunikaty Sieci WZP

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1983
Data końcowa
2008
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
55