IPN Gd 1255/15

IPN Gd 1255/15

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1255/15
Opis zawartości
Tytuł

Baretki odznaczeniowe otrzymane przez: Józef Meszka, imię ojca: Józef, ur. 28-08-1928 r.

Opis

Zestaw zszytych 5 baretek odznaczeniowych

Daty wytworzenia dokumentów
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Obiekt nietypowy

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania