IPN Gd 1195/3

IPN Gd 1195/3

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1195/3
Dawna sygnatura
Rtd. 1562/19, 2110
Sygnatura wytwórcy
1479/2
Opis zawartości
Tytuł

Dokumentacja techniczna z lat 1954-1956 przedstawiająca projekt instalacji centralnego ogrzewania w garażach Wojsk Obrony Pogranicza w Gdańsku Nowym Porcie przy ul Oliwskiej nr 35

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1954
Data końcowa
1956
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja techniczna, Plan

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania