IPN Gd 875/9

IPN Gd 875/9

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Podseria
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 875/9
Dawna sygnatura
III Kr. 597/69, III Kr. 217/68, 3 Ds. 123/68
Sygnatura wytwórcy
II Kp. 1438/68
Opis zawartości
Tytuł

Akta w sprawie karnej prowadzonej przeciwko: Genowefa Wawrynów, zd. Konracka, imię ojca: Franciszek, ur. 09-04-1925 r., oskarżonej o to, że w okresie od 26-09-1967 r. do 01-10-1968 r. w Szwecji rozpowszechniała fałszywe wiadomości mogące wyrządzić istotną szkodę interesom Państwa Polskiego przez udzielanie wywiadów dziennikarzom prasy szwedzkiej, w których podawała okoliczności dotyczące rzekomego jej prześladowania w Polsce z powodów religijnych, tj. o czyn z art. 22 dekretu z dnia 13-06-1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa oraz oskarżonej o to, że w dniu 02-10-1968 r. przywiozła ze Szwecji, w celu ich rozpowszechnienia w Słupsku, bezdebitowe publikacje świadków Jehowy, które zostały ujawnione w czasie rewizji w Urzędzie Celnym w Świnoujściu, tj. o czyn z art. 23 kodeksu karnego w zw. z art. 6a dekretu z dnia 05-07-1946 r. o utworzeniu Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk

Daty wytworzenia dokumentów
Anteriora
1967
Data początkowa
1968
Data końcowa
1969
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa, Prasa

Liczba tomów
1
Liczba stron
208
Miejsce przechowywania