IPN Gd 875/7

IPN Gd 875/7

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Podseria
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 875/7
Dawna sygnatura
1 Ds. 1321/63, 1 Ds. 1063/62
Sygnatura wytwórcy
II Kp. 433/64
Opis zawartości
Tytuł

Akta w sprawie karnej prowadzonej przeciwko: Jan Henryk Labuda, imię ojca: Bernard, ur. 30-12-1945 r., oskarżonemu o to, że w okresie od 1962 r. do sierpnia 1963 r. w Słupsku sporządzał i rozpowszechniał ulotki zawierające fałszywe wiadomości o tym, że Polska jest krajem pozbawionym samodzielnego bytu, które to wiadomości mogły wyrządzić szkodę interesom Państwa Polskiego, tj. o czyn z art. 23 § 1 dekretu z dnia 13-06-1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa; oskarżonemu o to, że w okresie od 1962 r. do sierpnia 1963 r. w Słupsku publicznie pochwalał faszyzm przez rozpowszechnianie swastyk i napisów gloryfikujących faszyzm, tj. o czyn z art. 29 dekretu z dnia 13-06-1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa; oskarżonemu o to, że w okresie od lata 1962 r. do 1963 r. w Słupsku bez zezwolenia przechowywał 1000 sztuk amunicji, tj. o czyn z art. 4 § 2 dekretu z dnia 13-06-1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa oraz oskarżonemu o to, że latem 1962 r. w Słupsku ukradł z pomieszczenia Państwowego Technikum Ekonomicznego mapy ćwiczebne, lornetkę, busolę, 1000 sztuk amunicji i inne przedmioty służące do prowadzenia zajęć z przygotowania wojskowego, tj. o czyn z art. 2 § 1 lit. b ustawy z dnia 18-06-1959 r. o odpowiedzialności karnej za przestępstwa przeciw własności społecznej

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1962
Data końcowa
1964
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa, Ulotki, Fotokopia dokumentacji aktowej, Fotografia negatyw, Fotografia pozytyw

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania