IPN Gd 875/8

IPN Gd 875/8

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Podseria
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 875/8
Dawna sygnatura
1 Ds. 1321/63, 1 Ds. 1063/62
Sygnatura wytwórcy
II Kp. 433/64
Opis zawartości
Tytuł

Akta w sprawie karnej prowadzonej przeciwko: Jan Henryk Labuda, imię ojca: Bernard, ur. 30-12-1945 r., oskarżonemu o to, że w okresie od 1962 r. do sierpnia 1963 r. w Słupsku sporządzał i rozpowszechniał ulotki zawierające fałszywe wiadomości o tym, że Polska jest krajem pozbawionym samodzielnego bytu, które to wiadomości mogły wyrządzić szkodę interesom Państwa Polskiego, tj. o czyn z art. 23 § 1 dekretu z dnia 13-06-1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa; oskarżonemu o to, że w okresie od 1962 r. do sierpnia 1963 r. w Słupsku publicznie pochwalał faszyzm przez rozpowszechnianie swastyk i napisów gloryfikujących faszyzm, tj. o czyn z art. 29 dekretu z dnia 13-06-1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa; oskarżonemu o to, że w okresie od lata 1962 r. do 1963 r. w Słupsku bez zezwolenia przechowywał 1000 sztuk amunicji, tj. o czyn z art. 4 § 2 dekretu z dnia 13-06-1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa oraz oskarżonemu o to, że latem 1962 r. w Słupsku ukradł z pomieszczenia Państwowego Technikum Ekonomicznego mapy ćwiczebne, lornetkę, busolę, 1000 sztuk amunicji i inne przedmioty służące do prowadzenia zajęć z przygotowania wojskowego, tj. o czyn z art. 2 § 1 lit. b ustawy z dnia 18-06-1959 r. o odpowiedzialności karnej za przestępstwa przeciw własności społecznej

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1964
Data końcowa
1966
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa, Fotokopia dokumentacji aktowej

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania