IPN Gd 778/12

IPN Gd 778/12

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 778/12
Opis zawartości
Tytuł

Publikacja drugiego obiegu: Milton Friedman, Kapitalizm i wolność, Warszawa 1984

Opis

Tłumaczenie części książki "Kapitalizm i wolność" ("Capitalism and Freedom"), wydanej przez The University of Chicago Press w Chicago i Londynie w 1962 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1984
Data końcowa
1984
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
32
Miejsce przechowywania