IPN Gd 1270/2 t. 1

IPN Gd 1270/2 t. 1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Podseria
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1270/2 t. 1
Dawna sygnatura
Sm.W. 67/83, Pm.Śl. II 335/82, Pm.Śl. II 334/82, Pm.Śl. II 237/82, 4 Ds. 102/82, 4 Ds. 101/82, Ds. 52/82
Sygnatura wytwórcy
II K. 130/83
Opis zawartości
Tytuł

Akta w sprawie karnej prowadzonej przeciwko: Zbigniew Jakowczyk, imię ojca: Władysław, ur. 09-06-1944 r., oskarżonemu o to, że w okresie od stycznia 1982 r. do 12-08-1982 r., będąc członkiem NSZZ "Solidarność", którego działalność została zawieszona dekretem z dnia 12-12-1981 r. o stanie wojennym, nie odstąpił od udziału w tej działalności, a ponadto był organizatorem i kierownikiem nielegalnej drukarni, zajmującej się wytwarzaniem i opracowywaniem nielegalnych wydawnictw, sygnowanych przez Terytorialno-Związkowy Komitet Samoobrony Społecznej "Solidarność", zawierających fałszywe wiadomości, mogące wywołać niepokój publiczny i lżących naczelne organy PRL, nawołujących do nieposłuszeństwa porządkowi prawnemu, obowiązującemu w PRL w okresie stanu wojennego, które to materiały rozpowszechniał na terenie Trójmiasta przez sieć kolporterów, tj. o czyny z art. 48 ust. 2 i 3 w zb. z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12-12-1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 270 § 1 i art. 282 kodeksu karnego; prowadzonej przeciwko: Dariusz Melzacki, imię ojca: Zbigniew, ur. 30-10-1963 r., Maciej Księżopolski, imię ojca: Lesław, ur. 31-10-1964 r., Tomasz Mazurowski, imię ojca: Czesław, ur. 14-03-1962 r., oskarżonym o to, że w okresie od stycznia 1982 r. do maja 1982 r. rozpowszechniali fałszywe wiadomości, mogące wywołać niepokój publiczny oraz nawoływali do nieposłuszeństwa porządkowi prawnemu, obowiązującemu na terytorium PRL w okresie stanu wojennego przez to, że rozpowszechniali na terenie Trójmiasta nielegalne ulotki, sygnowane przez Terytorialno-Związkowy Komitet Samoobrony Społecznej "Solidarność", a także inne tego typu wydawnictwa, oraz o to, że w okresie od 28-04-1982 r. do 29-04-1982 r. w Sopocie usunęli około 30 flag państwowych, wystawionych publicznie na ulicach z okazji Święta 1 Maja, tj. o czyny z art. 48 ust. 2 i 4 dekretu z dnia 12-12-1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 282 kodeksu karnego oraz z art. 284 § 1 kodeksu karnego; prowadzonej przeciwko: Tomasz Mazurek, imię ojca: Benon, ur. 02-02-1963 r., oskarżonemu o to, że w okresie od stycznia 1982 r. do maja 1982 r. rozpowszechniał fałszywe wiadomości, mogące wywołać niepokój publiczny oraz nawoływał do nieposłuszeństwa porządkowi prawnemu, obowiązującemu na terytorium PRL w okresie stanu wojennego przez to, że drukował nielegalne ulotki, sygnowane przez Terytorialno-Związkowy Komitet Samoobrony Społecznej "Solidarność", a następnie rozpowszechniał je na terenie Trójmiasta, a ponadto publicznie lżył i znieważał naczelne organy PRL, gdyż w dniu 01-05-1982 r. na jednym z budynków w Gdańsku namalował szubienicę z powieszonym napisem "WRON", oraz o to, że w okresie od 28-04-1982 r. do 29-04-1982 r. w Sopocie usunął około 30 flag państwowych, wystawionych publicznie na ulicach z okazji Święta 1 Maja, tj. o czyny z art. 48 ust. 2 i 4 dekretu z dnia 12-12-1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 270 § 1 i art. 282 kodeksu karnego oraz z art. 284 § 1 kodeksu karnego; prowadzonej przeciwko: Ilona Wiesiołek-Jakowczyk, imię ojca: Wilhelm, ur. 01-02-1937 r., oskarżonej o to, że w okresie od stycznia 1982 r. do 12-08-1982 r., będąc członkiem NSZZ "Solidarność", którego działalność została zawieszona dekretem Rady Państwa z dnia 12-12-1981 r. o stanie wojennym, nie odstąpiła od udziału w tej działalności, a ponadto w celu rozpowszechniania sporządzała matryce do nielegalnych wydawnictw, sygnowanych przez Terytorialno-Związkowy Komitet Samoobrony Społecznej "Solidarność", oraz posiadała w celu rozpowszechniania ulotki i wydawnictwa, które w swej treści zawierały fałszywe wiadomości, mogące wywołać niepokój publiczny i lżące naczelne organy państwowe PRL, tj. o czyny z art. 48 ust. 2, 3 i 4 w zb. z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12-12-1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 270 § 1 kodeksu karnego; prowadzonej przeciwko: Janina Wehrstein, imię ojca: Władysław, ur. 30-09-1930 r., oskarżonej o to, że w okresie od stycznia 1982 r. do 12-08-1982 r., będąc członkiem NSZZ "Solidarność", którego działalność została zawieszona dekretem Rady Państwa z dnia 12-12-1981 r. o stanie wojennym, nie odstąpiła od udziału w tej działalności, a ponadto w celu rozpowszechniania gromadziła i przechowywała nielegalne wydawnictwa zawierające fałszywe wiadomości, mogące wywołać niepokój publiczny, oraz lżące naczelne organy państwowe PRL, w tym głównie osobę premiera rządu PRL i nawołujące do nieposłuszeństwa porządkowi prawnemu obowiązującemu w PRL w okresie stanu wojennego, które to wydawnictwa rozpowszechniała na terenie Trójmiasta, tj. o czyny z art. 48 ust. 2, 3 i 4 w zb. z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12-12-1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 270 § 1 i art. 282 kodeksu karnego; prowadzonej przeciwko: Wojciech Kubiński, imię ojca: Zenon, ur. 10-06-1953 r., oskarżonemu o to, że w okresie obowiązywania na terytorium PRL stanu wojennego w Trójmieście, będąc członkiem NSZZ "Solidarność", którego działalność została zawieszona, nie odstąpił od udziału w tej działalności, a także brał udział w opracowywaniu, wytwarzaniu i kolportowaniu nielegalnego wydawnictwa, w którym rozpowszechniał fałszywe wiadomości, mogące wywołać niepokój publiczny oraz lżące naczelne organy państwowe PRL i ustrój socjalistyczny panujący w Polsce, który porównywał do "reżimu wojskowego", tj. o czyny z art. 48 ust. 2, 3 i 4 w zb. z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12-12-1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 270 § 1 kodeksu karnego

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1982
Data końcowa
1982
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa, Karta daktyloskopijna, Fotografia pozytyw

Liczba tomów
1
Liczba stron
361
Miejsce przechowywania