IPN Gd 1169/3

IPN Gd 1169/3

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1169/3
Opis zawartości
Tytuł

Fotografie portretowe przedstawiające osoby przebywające na robotach przymusowych w Niemczech (Wacław Kaczor, Johann Borkowski)

Opis
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1942
Data końcowa
1947
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Fotografia pozytyw

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania