IPN Gd 1169/4

IPN Gd 1169/4

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1169/4
Opis zawartości
Tytuł

Zbiór dokumentów z lat 1988-1992 dotyczących prób udokumentowania pracy przymusowej w Niemczech w latach 1942-1945 przez Grzegorz Klein, inne nazwisko: Rer/Roeur/Roehr, ur. 02-03-1927 r. (korespondencja z Międzynarodowym Biurem Poszukiwań Czerwonego Krzyża w Bad Arolsen, deklaracja wstąpienia do Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę).

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1988
Data końcowa
1992
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania