IPN Gd 1163/39

IPN Gd 1163/39

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1163/39
Opis zawartości
Tytuł

Oświadczenie Prezydium Zarządu Tymczasowego NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze w sprawie związku zawodowego pracowników komunikacji miejskiej w Warszawie

Daty wytworzenia dokumentów
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
1
Miejsce przechowywania