IPN Gd 1163/17

IPN Gd 1163/17

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1163/17
Opis zawartości
Tytuł

Serwis Informacyjny „Solidarność” Politechniki Gdańskiej z dnia 20-02-1981 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
1
Miejsce przechowywania