IPN Gd 1170/18

IPN Gd 1170/18

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Fond/Collection
Record identification
IPN reference number
IPN Gd 1170/18
File description
Title

Korespondencja między funkcjonariuszem SB Tadeusz Lewandowski a MSW z lat 1963-1973 dotycząca jego prywatnych i służbowych wyjazdów za granicę oraz dofinansowania z funduszy ministerstwa lekcji języka niemieckiego

Dates
Starting date
1963
Closing date
1973
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
10