IPN Gd 1163/13

IPN Gd 1163/13

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1163/13
Opis zawartości
Tytuł

Wspólnie. Biuletyn Informacyjny NSZZ „Solidarność” przy „Mostostalu” w Gdańsku, nr 7 z dnia 22-01-1981 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
4
Miejsce przechowywania