IPN Gd 1163/12

IPN Gd 1163/12

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1163/12
Opis zawartości
Tytuł

Wobec Współczesności. Jednodniówka Spotkań Jesiennych Klubu Studentów Wybrzeża „Żak” w Gdańsku z dnia 21-11-1980 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1980
Data końcowa
1980
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
4
Miejsce przechowywania