IPN Gd 1130/13

IPN Gd 1130/13

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1130/13
Opis zawartości
Tytuł

Biuletyn Informacyjny Komitetu Założycielskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" przy Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, nr 15 z dnia 27-11-1980 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1980
Data końcowa
1980
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
4
Miejsce przechowywania