IPN Ka 987/4

IPN Ka 987/4

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ka 987/4
Opis zawartości
Tytuł

Druki ulotne: „Ojcze Nasz” Internowanych; apel RKW NSZZ „Solidarność Regionu Śląsko-Dąbrowskiego o wzięcie udziału w manifestacji w dniu 31 sierpnia 1982 r.; zbiór pieśni pt. „Nie Zdejmę Krzyża…”; informacja o głodówce Andrzeja Górskiego rozpoczętej 1 października 1985 r. w więzieniu mokotowskim; wywiad z 1983 r. z Tadeuszem Mazowieckim w Tygodniku Powszechnym (odrzucony przez cenzurę)

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1982
Data końcowa
1985
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1