IPN Ka 987/2

IPN Ka 987/2

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ka 987/2
Opis zawartości
Tytuł

Andrzej Krauze, „Zeichnungen” [Rysunki], wydawnictwo Grupy Roboczej Solidarność-Berlin Zachodni, Berlin 1982

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1982
Data końcowa
1982
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1