IPN Ka 987/1

IPN Ka 987/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ka 987/1
Opis zawartości
Tytuł

„Przekazy”, Miesięcznik Grupy Roboczej Solidarność-Berlin Zachodni nr 12/1982, nr 3-8/1983

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1982
Data końcowa
1983
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1