IPN Ka 951/7

IPN Ka 951/7

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ka 951/7
Opis zawartości
Tytuł

Ulotki, odezwy, rysunki satyryczne (prawdopodobnie fałszywki SB rozpowszechniane w celu wywołania konfliktu w NSZZ „Solidarność” i podważenia zaufania do Andrzeja Rozpłochowskiego); plakaty informujące o strajku studentów na Uniwersytecie Jagiellońskim i innych uczelniach; proporczyk z okresu I Walnego Zjazdu NSZZ „Solidarność” województwa katowickiego, plakat z okazji II Walnego Zjazdu Delegatów Regionu Śląsko Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" (30-11-1981 r.); podziękowanie-dyplom dla Bogumiła Piechury za zaangażowanie w akcji wyborczej w 1989 r. (na odwrocie zdjęcia kandydatów oraz autografy Augusta Chełkowskiego i Waleriana Pańki)

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1980
Data końcowa
1989
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Plakat, Ulotki, Proporczyk, Dyplom, Druk ulotny

Liczba tomów
1