IPN Ka 936/6

IPN Ka 936/6

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ka 936/6
Opis zawartości
Tytuł

Anatol Leszczyński, "Wpływ powstania w getcie warszawskim na skupiska żydowskie w Polsce (Przyczynek do badania ruchu oporu)"

Opis

Wydawnictwo Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej przy C.K. Żydów Polskich, Łódź 1946 r. Artykuł ukazał się w Biuletynie Żydowskiego Instytutu Historycznego w nr 2-3 (86-87) z 1973 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1973
Data końcowa
1973
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1