IPN Ka 917/36

IPN Ka 917/36

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ka 917/36
Opis zawartości
Tytuł

„Fakty i Opinie” – pismo KW PZPR w Częstochowie, nr 15, 17, 19, 20, 21, 24, 27, 28/1982; nr 2, 6, 13, 14, 16, 18, 20, 23/1983; nr 9, 15, 16, 19, 20, 21-22/1984; nr 5/1987

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1982
Data końcowa
1987
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1