IPN Ka 893/9

IPN Ka 893/9

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ka 893/9
Opis zawartości
Tytuł

Wydawnictwa niezależne, bezdebitowe z lat 1982-1986

Opis

Teczka zawiera: „WiS” - Pismo Organizacji "Solidarność Walcząca - Oddział Katowice" nr 15/84, 18/85 i 24/86, „Solidarność Walcząca nr 32/62 z 1983 r., „Biuletyn KKO Uniwersytetu Śląskiego” nr 6, 7, 9, 10/83, styczeń 1984 r., „Z dnia na Dzień” - Serwis Informacyjny Regionalnego Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk nr 1/303 z 1984, „CDN Głos Wolnego Robotnika” nr 59 Wydanie B z 1984 r., „Głos Śląsko-Dąbrowski” nr 13/83 (2 egz.), „Tygodnik Wojenny” nr 76/84, „Zomorządność” nr 75, 76, 78/84, „KOS” – pismo Komitetu Oporu Społecznego „Solidarność” Regionu Świętokrzyskiego nr 43, 44-45/83, 47/84, 48/84(dodatek), 68/85, „Solidarność” - pismo Ogólnopolskiego Komitetu Oporu „Solidarność” – Obszar Śląsko-Dąbrowski (dwa pisma z 1982 r.), „Górnik Polski” nr 6/84, 8/85, 21/86, „PIK” - Biuletyn Informacyjny "Solidarności Walczącej" - Oddział Katowice nr 11/84, „Ość” – Biuletyn Informacyjny Jastrzębskiej Delegatury NSZZ „Solidarność” RKW Region Śląsko-Dąbrowski nr 10/84 i wydanie specjalne z 1984 r. „Mała Polska” nr 8, 9/85, „Cios” – Biuletyn Informacyjny TKZ NSZZ „Solidarność” Kopalni „Czerwone Zagłębie” styczeń 1985 r., „Tygodnik Mazowsze” nr 69/83, 77, 78 (fragment), 79, 80/84, „Przegląd Katowicki” nr 1/83, 2/84

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1982
Data końcowa
1986
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
201