IPN Ka 893/7

IPN Ka 893/7

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ka 893/7
Opis zawartości
Tytuł

„Wiadomości Katowickie” – dziennik NSZZ „Solidarność’ Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

Opis

Teczka zawiera następujące nr pisma z 1981 r. nr: 2, 3, 7/8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (2 egz.), 16 (2 egz.), 17, 18, 19, 20 (2 egz.), 21 (2 egz.), 22, 25 (2 egz.), 26, 27 (2 egz.), 28, 29 (2 egz.), 30 (2 egz.), 31 (2 egz.), 32, 33, 34, 35 (2 egz.), 36, 37 (2 egz.), 38, 39, 40 (2 egz.), 42 (2 egz.), 43 (2 egz.) 44, 45, 46, 47 (3 egz.), 48 (2 egz.), 50, 51, 52, 53, 58, 59, 61, 65, 67, 68 (2 egz.), 82, 83, 84, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 116, 117

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1